Kamp om pladserne

Medlemsdemokratiet er omdrejningspunktet i pensionskassen. Det giver alle medlemmer mulighed for at blive hørt og inddraget i udviklingen af pensionskassen. Delegerede er et vigtigt bindeled mellem kollegaerne på arbejdspladsen og pensionskassens øvrige ledelse. 2019 var et travlt år for både delegerede og bestyrelsen med Folkemøde, kurser, temadage og valg af delegerede i pensionskassen.

Valg i pensionskassen

Interessen for at stille op som delegeret var stor ved valget i Pensionskassen for Sundhedsfaglige i efteråret 2019

Delegeretvalget i pensionskassen i efteråret 2019 endte med kampvalg i over halvdelen af valgkredsene. 250 medlemmer fra pensionskassens 7 faggrupper stillede op til de 202 pladser som delegerede. 191 personer blev valgt som delegerede. Næsten 40 % af de valgte delegerede stillede op for første gang, og gennemsnitsalderen i delegeretforsamlingen er efter valget faldet fra 59 år til 56 år.

Flere medlemmer end tidligere greb muligheden for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dem i pensionskassen. Stemmeprocenten blev 11,3 % mod 8,9 % ved valget i 2015.

Du kan se en oversigt over de valgte delegerede her.

Delegerede med PKA på Folkemøde

For tredje år i træk var en gruppe delegerede med på Folkemødet på Bornholm i juni 2019. Hele 216 delegerede smed et lod i puljen, før der på tværs af faggrupper og pensionskasser blev trukket lod om de 18 pladser som ambassadører for PKA-pensionskasserne.

Folkemødet 2019 havde FN’s verdensmål som tema. De 18 delegerede overværede og deltog aktivt i adskillige debatter – især da PKA med debatter om klimaproblematikken og forskellige aspekter af bæredygtige investeringer satte fokus på, hvordan PKA-fællesskabet, som udgør et af Danmarks største pensionsselskaber, kan bidrage til opfyldelsen af de ambitiøse mål for fremtiden.

Med globale problematikker sat i et nationalt perspektiv på årets Folkemøde, fik de delegerede både inspiration og ideer til, hvordan pensionskasserne kan videreudvikles til gavn for medlemmerne, men også for samfundet som helhed.